transcalit.com

Català   Castellano
Inici Objectius Serveis Com Associar-se Associacions Links Contacte  
Associats
usuari
contrasenya
Serveis
Àrea associats
Circulars / Documents / Formularis
Formació
Assessorament i gestió
Representació
Defensa dels seus interessos
Servei Mancomunat de PRL MANTRANS
Assesorament i gestió

Assesorament

Els associats poden trucar TRANSCALIT en qualsevol moment del dia per a ésser assessorats sobre el temes següents:

  • Fiscal: ordenances fiscals, IRPF, IVA, IAE, IS…
  • Laboral: convenis, nòmines, seguretat social, accidents, contracte de treball, etc.
  • Administratiu: comptabilitat, costos, informàtica, gestió de sancions, etc.
  • Comercial i mercantil: tarifes, contracte de transport, magatzematge, juntes arbitrals, etc.
  • Prev. Riscos Laborals: aspectes legals, tècnics, de gestió, etc
Gestió

En la seva tasca d’ajudar l’associat TRANSCALIT gestiona tota mena de tramitacions davant els diferents organismes oficials, ja siguin municipals, autonòmics i/o estatals en tot all&ogarve; que fa referència a vehicles, empreses, conductors, etc.

JURÍDICA:
Comptem amb professionals connectats amb la nostra federació que assumeixen la tramitació de recursos dels nostres associats davant Transports i Tràfic, tramitacions de plecs de descàrrec, reclamacions davant la junta arbitral de transports.

ADMINISTRATIVA:
Sol.licituds, visats i transferències d’autoritzacions; sol.licitud i renovació de llicències comunitàries; matriculacions; altes i baixes de vehicles; sol.licitud del reconeixement de la capacitació professional; tramitació de subvencions; certificats de paralització compulses davant Transports; renovacions i expedicions del carnet de mercaderies perilloses.

LABORAL:
Assessoria laboral de tota mena per als associats.

FISCAL I COMPTABLE:
Comptem amb professionals connectats amb la nostra federació que assessoren els nostres associats en qualsevol matèria fiscal i comptable.

Com associar-se
Per associar-se a TRANSCALIT i per mitjà d’ella a qualsevol de les Associacions Membres només cal omplir la sol.licitud d’afiliació adjunta i trametre-la.
clicar aquí
Política de privacitat
Av. Gran Via, 8-10 1º 4º 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona - España
tels. 93 311 63 11 - 93 311 62 00 email. transcalit@transcalit.com